Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Nauczycielu, pedagogu, dyrektorze, psychologu szkolny!

Czy zauważasz bezradność i kruchość młodych ludzi w sytuacjach stresowych?

Czy zastanawiasz się jak pomóc swoim uczniom w radzeniu sobie z kryzysami?

Czy obserwujesz wśród młodych ludzi:

obniżone poczucie własnej wartości,

„znudzenie życiem”
i przyjmowanie
postawy bierności,

ostrożność w nawiązywaniu 
nowych znajomości 
w świecie rzeczywistym (offline),

brak akceptacji siebie oraz nieznajomość swoich własnych
stron i talentów,

trudności z radzeniem
sobie ze
stresem,

brak współpracy w klasie, konfliktowość lub obawę przed zaangażowaniem w relacje?

Zbuduj w swoich uczniach odporność na kryzys!

Wybierz program profilaktyczny, którym zostało objętych już ponad 50 000 uczniów w całej Polsce!

Dajmy naszym uczniom najlepsze narzędzia,
do pokonania życiowych wyzwań!

Młodzież przeżywa wiele wyzwań i problemów, z którymi często nie potrafi sobie poradzić. Dlatego tak ważne jest,
aby szkoła kształciła nie tylko umysły, ale również wzmacniała kompetencje do stawiania czoła problemom.

Kryzys u młodych ludzi może się objawiać trudnościami w budowaniu bliskich i trwałych relacji, przyjmowaniem destrukcyjnych postaw i podejmowaniem zachowań, takich jak: przemoc, agresja, uzależnienia (w tym od technologii cyfrowych).

Skutkiem obniżonej kondycji psychicznej młodych ludzi są m.in. zachowania ryzykowne, stany depresyjne a w skrajnych przypadkach — próby samobójcze.

NAUCZYCIELU, POROZMAWIAJ
Z MŁODZIEŻĄ NA

skuteczne narzędzie

Program „Dobry Temat” wyposaża w wiedzę i narzędzia w zakresie:

rozumienia
i zarządzania swoimi emocjami,

zapobiegania uzależnieniom,

reagowania i radzenia sobie z przemocą,

stawianie sobie celów i ich realizacji,

wzmacniania poczucia własnej wartości i akceptacji siebie,

komunikacji w grupie rówieśniczej i efektywnej współpracy,
konstruktywnego rozwiązywania problemów i radzenie sobie z kryzysami.

„Dobry Temat dotarł już do ponad:

Uczniów
Nauczycieli
Szkół

Jeśli jesteś zainteresowana/y - nie zwlekaj! Liczba szkół jest limitowana!

Stawiamy na jakość opieki nad realizującymi program nauczycielami i uczniami, dlatego liczba szkół, które obejmiemy programem w każdym roku szkolnym jest ograniczona.

Wypełnij formularz wstępnego zainteresowania, a opiekunowie ds. wdrożenia programu skontaktują się
z Tobą w ciągu kilku dni roboczych.

Prowadzącym program „Dobry Temat” jest Janek Mela

najmłodszy w historii (w wieku 15 lat) zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała.

Jasiek zaprasza młodzież do wspólnej podróży. W czasie programu dzieli się swoim doświadczeniem i drogą oraz sposobami pokonywania pojawiających się trudności i wyzwań.

jasiek podróżnik

Swoim życiem udowadnia, że warto mieć marzenia i dążyć do wyznaczonych celów, przekraczając bariery i własne słabości.

Uczymy radzić sobie z kryzysami.

Program “Dobry Temat” nie bazuje na impulsie, ale na długotrwałym procesie zmiany! Uczniowie przez kilkanaście tygodni otrzymują wiedzę oraz narzędzia, które kształtują ich postawy oraz dzięki którym zdobywają potrzebne umiejętności do radzenia sobie z kryzysami.

Lekcje z życia wzięte!

Program „DOBRY TEMAT” jest opracowany przez ekspertów z dziedziny psychiatrii, psychologii, pedagogiki
i profilaktyki. Zawiera:

Dziesięć 20 – 30-minutowych interaktywnych filmów:

odcinki są inspirowane atrakcyjnym dla młodzieży klimatem YouTube’owych vlogów. W każdyc z nich podejmowany jest kolejny z dziesięciu tematów np. akceptacja siebie, radzenie sobie z emocjami, przemoc.

Ankiety ewaluacyjne (na początku
i na końcu programu):

narzędzia badawcze, które umożliwiają pomiar skuteczności programu. Na zakończenie programu szkoła otrzymuje raport podsumowujący, który zawiera wskazówki do dalszej pracy z młodzieżą.

Zeszyt metodyczny dla nauczycieli:

przewodnik w procesie realizacji „Dobrego Tematu”, zawierający kompleksową instrukcję pracy z programem oraz zbiór wszystkich dodatkowych materiałów.

Platforma e-learningowa:

za jej pomocą uczniowie oraz nauczyciele
w prosty sposób realizują program w swojej placówce.

Dodatkowe materiały:​

Scenariusze warsztatów profilaktycznych:

dodatkowe scenariusze do przeprowadzenia zajęć warsztatowych  o tematyce profilaktycznej, które pozwolą pogłębiać poruszane treści lub przećwiczyć wybrane umiejętności.

Inspirujące teksty i grafiki:

materiały wzmacniające treści poruszane
w odcinku. Mają skłonić uczestników do refleksji.

14 kart pracy:

materiały do pracy własnej uczniów,
które zawierają dodatkowe zagadnienia, poszerzające tematykę odcinków.

Anonimowe ankiety:

interaktywne, anonimowe ankiety, które dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie każdych z 10 zajęć.

3 poradniki i informatory:

materiały wyposażają w szczególnie ważne i cenne praktyczne informacje,
np. przykłady konkretnych rodzajów przemocy, również tych nieoczywistych, miejsca uzyskania pomocy w kryzysie zdrowie psychicznego.

W ramach programu „Dobry Temat” oferujemy kompleksowe wsparcie,
obejmujące nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i rodziców:​

Szkolenie dla nauczycieli –
 6 filmów (6 x 45 minut)

Filmy szkoleniowe dla z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Materiały obejmują m.in. tematykę:
• sygnałów świadczących o problemach w obszarze zdrowia psychicznego młodych ludzi,
• zaburzeń depresyjnych oraz wsparcia młodzieży w kontekście zapobiegania samobójstwom, zaznajamiające
 z platformą programu.

Szkolenie dla rodziców
(45 minut)

Film, który przybliża rodzicom program „Dobry Temat”. Jasiek Mela zwraca uwagę na trudność bycia rodzicem nastolatka oraz zachęca do zaangażowania się w realizację programu poprzez inicjowanie w domu rozmów na tematy poruszane w trakcie realizacji poszczególnych zajęć.

ZOBACZ FRAGMENTY NASZEGO PROGRAMU!

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Janek Mela

Fragment lekcji czwartej pt. “Komunikacja” z udziałem Janka Meli

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Panel wykładowy dla nauczycieli poruszający tematykę samobójstw wśród młodzieży

Janek Mela

Fragment “Szkolenia dla rodziców”, integralnej części programu “Dobry Temat”

OPINIE OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W PROGRAMIE

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW!​

WSPÓŁAUTOR PROGRAMU:

dr Wiesław Poleszak

prof. Lubelskiej Akademii WSEI, współtwórca programu „Dobry Temat”, psychoterapeuta

PROWADZĄCY SZKOLENIA:

prof. Jacek Pyżalski

pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych związanych
 z zagadnieniami kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży

Agnieszka Pisula

psycholog, terapeuta EMDR, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji; pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i rodzinami

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

psychiatra, ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, konsultant krajowy ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

Profilaktyka na miarę

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie wyślij formularz! Liczba szkół realizujących
„Dobry Temat” w roku szkolnym 2024/2025 jest ograniczona

FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Twoje imię i nazwisko
Klauzula informacyjna