Skazany na wolność

Nic nie pociąga bardziej niż przykład. Proste moralizowanie nie jest dobrym sposobem wspierania więźniów czy młodocianych przestępców w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych. Liczne przykłady pokazują, że to zwyczajnie nie działa. Jednym z najmocniej oddziałujących na ludzi środkiem wychowawczym jest dobry przykład. Najczęściej przestępcy stają się przestępcami pod wpływem rodziny bądź środowiska. Ci, którzy chcą wyjść z uzależnień i drogi przestępczej potrzebują dobrego przykładu, który udowodni im, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia. Muszą wiedzieć, że są tacy, którym się udało. Program profilaktyczny „Skazany na wolność” opiera się na inspirującym przykładzie popartym fachową wiedzą i doświadczeniem. To cykl 74 spotkań w zakładach karnych, ośrodkach poprawczych i wychowawczych w całej Polsce mający na celu pomoc więźniom i młodocianym przestępcom zerwać z kryminalną drogą i nałogami.

Każde spotkanie składa się z wystąpień 3 osób:

Grzegorza

byłego więźnia, który po 12 latach odsiadki rozpoczął całkiem nowe życie po nawróceniu jeszcze w zakładzie karnym. Był uzależniony od amfetaminy, alkoholu i pornografii. Droga przestępcza zaprowadziła go do bezdomności i próby samobójczej. Dziś Grzegorz jest wolny i opowiada o swojej spektakularnej przemianie. Jest przykładem uczciwego życia – ma rodzinę, pracę, pasje. Pomaga osadzonym, bo wierzy, że każdy może zmienić swoje życie. Jego historia inspiruje dorosłych i młodzież w szkołach, zakładach karnych i domach poprawczych. W tym roku był bohaterem jednego z odcinków programu „Ocaleni” w TVP1;

Piotra

trzeźwiejącego alkoholika (od ponad 4 lat), który przez lata błyskotliwej kariery przedsiębiorczej wplątywał się w coraz większe długi i problemy - ulegając nałogowi alkoholowemu. 4 lata temu, gdy osiągnął swoje „dno”, powiedział „dość” i rozpoczął nowe - trzeźwe życie. Piotr jest pomysłodawcą i organizatorem programu „Skazany na wolność”. Dziś aktywnie pomaga min. na terenie zakładów karnych. Wspiera różne wydarzenia i inicjatywy czynienia dobra.

Konrada

rapera, o pseudonimie artystycznym „Augustyn”. Przed zmianą swojego życia był znany jako KND. Jest autorem ośmiu albumów. Dzięki pomocy dobrych ludzi wyrwał się z nałogu narkotykowego i zmienił postępowanie. Bazując na doświadczeniu i swojej muzycznej pasji w 2016 roku artysta wydał pierwszy album pod nowym pseudonimem, jako nawrócony człowiek. Raper czynnie angażuje się w profilaktykę i przeciwdziałanie przestępczości. Pisze utwory, które pomagają osobom w kryzysie. Muzyka Augustyna motywuje i daje nadzieję.

Cel programu

Program „Skazany na wolność” powstał z potrzeby dzielenia się dobrem, które prowadzący program sami doświadczyli. To przemyślany, rzetelnie przygotowany cykl wystąpień osób, które dzielą się swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów dotykających większości osadzonych w zakładach karnych i domach poprawczych, czyli:

1.

Problemem uzależnień (alkohol, narkotyki, pornografia i inne),

2.

Braku motywacji/pomysłu/chęci do zmiany,

3.

Nieumiejętności przygotowania się do życia na wolności,

4.

Problemem częstych powrotów na drogę przestępczą po wyjściu na wolność i powrotów do zakładu karnego,

5.

Problemami wynikającymi z wychowania się w patologicznych rodzinach,

6.

Braku dobrych wzorców i przykładów.

Formuła programu

Program ma formułę słowno-muzyczną. Połączenie wystąpień osób, które doświadczyły tego, z czym spotyka się większość osadzonych z koncertem muzyki hip-hopowej to jedna z najskuteczniejszych form dotarcia do możliwie największego grona słuchaczy. Jednych zachęci koncert (muzyka hip-hop jest bardzo popularna w zakładach karnych), inni będą ciekawi historii byłego więźnia i alkoholika. Różnorodna forma wystąpienia to dodatkowy atut programu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podmiot realizujący projekt:

Fundacja Brama
ul. Skautów Opolskich 13
45-286 Opole

Termin realizacji projektu: od 15.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
Kontakt: projektskazanynawolnosc@gmail.com