Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Projekt “Dobra Opcja”

Program profilaktyczny dla młodzieży

“Dobra Opcja” to nowy projekt profilaktyczny Fundacji “Wypłyń na Głębię”. W ramach projektu animatorzy kultury związani z Fundacją realizują w wybranej placówce edukacyjnej wydarzenie muzyczne o charakterze profilaktycznym. Odbiorcami projektu są uczniowie oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

“Dobra Opcja” to prelekcje i panele dyskusyjne połączone z profesjonalnym koncertem.

Wydarzenie w ramach programu może odbyć się zarówno w formie zdalnej, jak i tradycyjnej.

Uczestnicy zajęć są motywowani, aby:

 • inwestować czas w poszukiwanie pasji
 • otaczać się inspirującymi i godnymi naśladowania ludźmi
 • wdrażać gotowe (prezentowane w czasie trwania programu) wzorce zachowań pomagające w osiąganiu celów i konstruktywnym spędzaniu czasu

Uczniowe poznają alternatywę wobec uzależnień i przestępczości. “Dobra Opcja” promuje pozytywne wartości, zapobiegając rozwojowi i szerzeniu się uzależnień w lokalnej społeczności poprzez realną zmianę myślenia młodych ludzi. Pokazujemy alternatywy dla współczesnych, nieefektywnych rozrywek i marnotrawienia czasu, które często prowadzą do uzależnień i zejścia na drogę przestępczą. Wartością dodaną projektu jest nie tylko przeciwdziałanie przestępczości, ale również kreowanie nowego pokolenia otwartego na perspektywy własnego rozwoju i wpływającej produktywnie na lokalną społeczność.

Efekt profilaktyczny programu jest wzmocniony przez wykorzystanie muzyki hip-hop, młodzieżowego języka i nowoczesnych metod komunikacji. Osoby w docelowej grupie programu są podatne na treści propagowane poprzez muzykę hip-hop i autorytety z tego środowiska. Emocjonalny przekaz w nowoczesnej formule pozostawi w młodych osobach efekt profilaktyczny na długie lata.

Pragniemy, aby wizyta w placówce (również w formie zdalnej) była początkiem prawdziwych zmian, dlatego zależy nam na osiągnięciu następujących celów:

 1. Zatrzymanie pogłębiającego się trendu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
 2. Wsparcie młodzieży narażonej na zjawiska patologiczne występujące w ich środowiskach.
 3. Wpłynięcie na zmianę myślenia na temat alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek.
 4. Pomoc w odkrywaniu pasji i talentów, jako alternatywy do destrukcyjnych zachowań.
 5. Przekazanie pozytywnych wzorców.
 6. Popularyzacja muzyki niosącej pozytywne wartości społeczne,
 7. Inspiracja do rozwoju osobistego, poszukiwania pasji i rozwoju talentów
 8. Uświadamianie nauczycieli i opiekunów o potrzebie aktywnej profilaktyki