Fundacja "Wypłyń na Głębię"

NASZE PROJEKTY

  • nowoczesny program wspierający nauczanie katechezy w szkołach za pomocą nowoczesnej platformy e-learningowej
  • opracowany przez Fundację “Wypłyń na Głębię” we współpracy z ekspertami z dziedziny pedagogiki, katechezy, teologii oraz przeciwdziałania przestępczości
  • zawiera multimedialne materiały oraz zestaw profesjonalnych metod, narzędzi i gotowych scenariuszy lekcyjnych wspierających nauczanie katechetyczne
  • celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii
  • dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą

PATRONAT HONOROWY

Nic nie pociąga bardziej niż przykład. Proste moralizowanie nie jest dobrym sposobem wspierania więźniów czy młodocianych przestępców w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych. Liczne przykłady pokazują, że to zwyczajnie nie działa. Jednym z najmocniej oddziałujących na ludzi środkiem wychowawczym jest dobry przykład. Najczęściej przestępcy stają się przestępcami pod wpływem rodziny bądź środowiska. Ci, którzy chcą wyjść z uzależnień i drogi przestępczej potrzebują dobrego przykładu, który udowodni im, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia. Muszą wiedzieć, że są tacy, którym się udało. Program profilaktyczny „Skazany na wolność” opiera się na inspirującym przykładzie popartym fachową wiedzą i doświadczeniem. To cykl 74 spotkań w zakładach karnych, ośrodkach poprawczych i wychowawczych w całej Polsce mający na celu pomoc więźniom i młodocianym przestępcom zerwać z kryminalną drogą i nałogami.

Przepis na sukces

Działania prowadzone wśród osób młodych, są niezwykle ważnym elementem radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami powodującymi wzrost przestępczości. Artyści hip-hopowi, którzy stanowią głos pokolenia i w łatwy sposób nawiązują relację z młodymi ludźmi oraz pozyskują ich zaufanie, są najlepszym sposobem wpływania na ich postawy. Promujemy pozytywne wartości, zapobiegając rozwojowi przestępczości. Zmieniamy myślenie młodych ludzi i ich wychowawców. Pokazujemy alternatywy dla współczesnych, nieefektywnych rozrywek i marnotrawienia czasu, które często prowadzą do zejścia na drogę przestępczą. Dajemy młodzieży „Przepis na sukces”.

PARTNERZY

v1.3
v2.3
v3.3

WESPRZYJ NASZE PROJEKTY