Jesteśmy zespołem młodych, doświadczonych, uzdolnionych i gotowych do działania chrześcijan. Od wielu lat pracujemy na rzecz szerzenia Dobrej Nowiny poprzez nowe projekty ewangelizacyjne i muzykę. Nasz team tworzą ludzie z różnych środowisk, o różnych cechach charakteru, profilach wykształcenia i wykonujący różne zawody. W jednym jednak jesteśmy zgodni: Warto wychodzić poza strefę swojego komfortu.

Wypłyń na głębie - Budzimy ducha narodu

W dobie, kiedy mówi się, że ”pokolenie JPII” nie istnieje, naszym głównym celem jest przybliżenie, szczególnie ludziom młodym postaci świętego Jana Pawła II, przedstawienie jego nauczania oraz sposobów wcielania tego nauczania w codzienne życie, a jednocześnie pobudzenie ducha narodu i zainspirowanie społeczeństwa do działania. Wierzymy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu jednostek, wspólnot i organizacji, krzewiących myśli i działania Wielkiego Polaka, rozwinie się ruch społeczny popularyzujący wartości rodzinne, patriotyczne i moralne.

ZRÓB KROK WIARY.
UCZYŃ ZE SWOJEGO ŻYCIA MISJĘ.
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ.