Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Konferencja “Profilaktyka Połączeń” – ON-LINE

Profilaktyka Połączeń

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PROFILAKTYKI
I ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY

ZAPISY NA KONFERENCJE W FORMIE

Konferencja "Profilaktyka Połączeń"

Wydarzenia ostatnich miesięcy i lat bardzo mocno pokazały, że nie możemy przewidzieć zagrożeń, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. W związku z tym koniecznym jest stawianie sobie za cel wyposażania młodzieży w narzędzia chroniące, które wzmocnią w nich zasoby do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami niezależnie od okoliczności, z jakimi przyjdzie im się mierzyć.

Konferencja jest odpowiedzią na pytanie, co możemy robić, aby wyposażać młodzież, nauczycieli oraz rodziców w narzędzia chroniące przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi. Omówione zostaną prace naukowe opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym oraz obserwacje w tym zakresie.

Do kogo skierowana jest konferencja?

W sposób szczególny naszą konferencję kierujemy do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą, które: 

  • są zaniepokojone ich kondycją psychiczną i problemami w relacjach rówieśniczych
  • chcą się dowiedzieć, jak skutecznie i mądrze im pomagać
  • obserwują wśród nich nadmierne wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym internetu i telefonów komórkowych
  • chciałyby zrealizować program profilaktyki w swojej szkole, ale nie wiedzą, jak skutecznie to zrobić

Uczestnicy konferencji otrzymają:

  • dostęp do stworzonego przez psychologów klinicznych z Hiszpanii narzędzia diagnozy kondycji psychicznej uczniów w klasie/ szkole
  • zestaw skutecznych sposobów budowania higieny korzystania z technologii cyfrowych
  • 3 scenariusze lekcji wychowawczych będących odpowiedzią na potrzeby młodzieży w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem oraz pracy zespołowej
  • zaświadczenie i certyfikat o uczestnictwie

Data:
13.06.2022

Godziny:
8:30-16:30

Miejsce:
Warsaw Plaza Hotel w Warszawie (ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa)

[ultimatemember form_id="1268"]