Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Program “Dobry Temat”

Pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 15 – 19 lat) gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej. Stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. 

Nowoczesna profilaktyka odpowiedzią na kryzysy

Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne..

 

Program wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie z kryzysami oraz porusza tematy takie jak:

  • Zapobieganie uzależnieniom
  • Zarządzanie emocjami
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • Radzenie sobie z przemocą
  • Rozwiązywanie problemów
  • Współpraca i komunikacja
  • Wyznaczanie celów
  • Stawianie czoła wyzwaniom

Zgłoś placówkę do udziału w programie "Dobry Temat" w roku szkolnym 2022/2023

Skorzystaj z darmowych webinarów dla nauczycieli "Akademia Dobrego Tematu"

Na program Dobry Temat składa się:

Dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

Dostosowanych do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie

Podręcznik do programu


Opracowany przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (dr Wiesław Poleszak)

Platforma e-learningowa

Przy pomocy której program przeprowadzany jest program oraz prowadzona jest ewaulacja i analiza ankiet wypełnianych przez uczniów

Materiały dydaktyczne dla pedagogów

Oraz materiały do pracy indywidualnej odbiorców programu

Obejrzyj film - Czym jest "Dobry Temat"?

Autorzy programu

Dr Wiesław Poleszak

Współtwórca programu, autor podręcznika “Dobry Temat”. Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w WSEI w Lublinie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim.

Jan Mela

Prowadzący program “Dobry Temat” (od roku szkolnego 2022/2023). Podróżnik, mówca i działacz społeczny. Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku (miał 15 lat), a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. Założyciel Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej. Szkoleniowiec motywacyjny.

Piotr Szwędrowski

Pomysłodawca i współautor programów profilaktycznych i edukacyjnych (m.in. “Dobry Temat”, “Dobra Opcja”, czy “Skazany na wolność” w ramach którego odwiedził 74 zakłady karne jako mówca). Koordynator projektów Fundacji “Wypłyń na Głębię”. W przeszłości przedsiębiorca, pełnił także funkcje managerskie i dyrektorskie. – terapeuta zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym.
Przez problemy z alkoholem stracił niemal cały dorobek życia. Dzisiaj jako “trzeźwiejąca osoba” (m.in. dzięki programowi 12 kroków), od wielu lat niesie wsparcie do młodzieży i osób borykających się z problemami uzależnień czy przestępczości. Ze względu na swoje doświadczenie – m.in. błądzenie w młodym wieku – w swojej misji życiowej stara się maksymalnie skupiać na młodzieży, wspierając ich drogę w odkrywaniu pasji, radości życia i talentów.

IMG_7340

Zgłoś placówkę do udziału w programie "Dobry Temat" w roku szkolnym 2022/2023

Skorzystaj z darmowych webinarów dla nauczycieli "Akademia Dobrego Tematu"

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030