Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Dialog z młodzieżą na temat kryzysu zdrowia psychicznego | Profilaktyka i rozwój

Jako Fundacja “Wypłyń na Głębię” od kilku lat na poziomie lokalnym i ogólnopolskim tworzymy przestrzeń oraz włączamy się w dialog dotyczący problemów młodych ludzi. Szukamy rozwiązań poprzez dogłębne badanie potrzeb i przyczyn tych kryzysów, a także udostępnianie narzędzi profilaktycznych stworzonych przez ekspertów z dziedzin psychiatrii, pedagogiki, psychologii i profilaktyki.

Naszą misją jest łączenie i wspieranie tych, którym zależy na dobrej przyszłości młodego pokolenia. Dlatego chcemy budować pomost między potrzebami młodych, a doświadczeniem dorosłych, z udziałem organizacji, które zaniepokojone są stanem zdrowia psychicznego młodzieży. Jesteśmy członkiem m.in. grupy roboczej ds. zdrowia psychicznego przy Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rozmawiamy i wspólnie szukamy rozwiązań, przejęci dramatycznie pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego młodzieży.

W nowym cyklu “Profilaktyka i Rozwój” na naszym kanale chcemy relacjonować udział w wydarzeniach oraz podejmowane przez nas inicjatywy. Dziś zapraszamy Was na krótką relację z konsultacji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, w której uczestniczyli uczniowie opolskich szkół, opolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele lokalnych organizacji.

Wierzymy, że działania, które podejmujemy w trosce o przyszłość młodych ludzi pomogą im stawiać odważne kroki na drodze osiągania dojrzałości we wszystkich obszarach swojego życia. Mamy nadzieję, że temat pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodzieży przestanie być tematem TABU, a rozmowy na ten temat zjednoczą środowiska nauczycieli, rodziców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych i publicznych.

Opublikowano w News