Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Pół roku temu odbyła się Ogólnopolska Konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży, która zgromadziła ponad 4000 osób!

Dziś mija dokładnie pół roku od tego dnia, w którym nieco ponad 4 tysiące osób online    i ponad 100 osób na żywo spotkało się, by wymienić się cennymi informacjami dotyczącymi działań profilaktycznych wśród młodzieży. Ogólnopolska Konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży – “Profilaktyka Połączeń” zgromadziła dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, rodziców, którzy chcieli działać na rzecz zdrowia psychicznego swoich wychowanków.

Tak spora ilość uczestników potwierdziła, jak wiele osób zaniepokojonych jest pogarszająca się kondycją psychiczną wśród młodzieży, bo przecież wciąż obserwowane są: wykluczenia, przemoc, uzależnienia i choroby psychiczne. Cieszymy się, że osoby te poszukują sposobów, jak skutecznie i mądrze pomóc wychowankom. Nasza konferencja miała być właśnie wyjściem w ich kierunku!

Specjaliści przedstawili aktualną wiedzę, i co ważne – praktyczne metody działań profilaktycznych. Jak obserwujemy, sytuacja popandemiczna wymaga nowych środków radzenia sobie z kryzysami, w tym z konsekwencjami nauczania zdalnego, które pozostawiły ślad m.in. w nadmiernym użytkowaniu internetu i telefonów komórkowych. Koniecznością więc było spojrzenie na nowe środki i narzędzia pracy, w tym narzędzia online.

Nasza pomoc w tym zakresie nie zakończyła się wyłącznie na zorganizowaniu konferencji. To spotkanie było oficjalną premierą programu “Dobry Temat”, w którym poruszane są zagadnienia związane z poczuciem własnej wartości, wyznaczaniem celów, zarządzaniem emocjami oraz radzeniem sobie z przemocą i zapobieganiem uzależnieniom, a który od września rozpoczął proces wdrażania w wielu szkołach w całej Polsce. 

Tak ogromne zainteresowanie konferencją, która miała miejsce w czerwcu 2022 roku, pokazało, jak bardzo potrzebujemy przestrzeni na wymianę doświadczeń, pomysłów, oraz jak konieczna jest współpraca, by wpływać na lepszy dobrostan psychiczny naszych dzieci i uczniów, tym samym przyczyniając się do budowania ich dojrzałej przyszłości i szczęśliwego życia.

Powspominajmy ten dzień raz jeszcze. Zobaczmy video relację z tego wydarzenia!

Opublikowano w News