Fundacja "Wypłyń na Głębię"

“Wolontariat napisał mi scenariusz na życie” – Dzień Zdrowia Psychicznego – profilaktyka poprzez wolontariat

W ubiegłym tygodniu w ramach “Festiwalu Wolontariatu” zorganizowaliśmy “Dzień Zdrowia Psychicznego – Profilaktyka poprzez Wolontariat”. Wydarzenie to miało służyć budowaniu zdrowia psychicznego młodych ludzi poprzez zaangażowanie na rzecz innych. Niewątpliwie stało się ono czasem pełnym praktycznych wskazówek i dzielenia się doświadczeniem. 

Celem tej inicjatywy była także zachęta do podjęcia działań wolontaryjnych w szkołach ze względu na niosące ze sobą liczne korzyści – w tym wpływające m.in. na komfort zdrowia psychicznego. Jak dowiedzieliśmy się od psycholog Magdaleny Król:

“Dawanie siebie – daje poczucie sensu i misji. Jest źródłem informacji zwrotnych na swój temat. Pozwala na kontakt z zaangażowanymi ludźmi pracującymi z pasją.            Pomaga – a zatem jest czynnikiem chroniącym zdrowie psychiczne!”.

Wśród specjalistów, którzy przedstawiali zalety płynące z podjęcia działań wolontaryjnych była Pani Dorota Piechowicz-Witoń, mówiąca o tym, że wolontariat może stanowić budulec kariery, relacji społecznych i satysfakcji z życia. W oparciu o jej bezcenne doświadczenie potwierdzone w słowach: “wolontariat napisał mi scenariusz na życie”, mogliśmy się dowiedzieć, że zaangażowani w służbę na rzecz innych osiągają sukcesy na płaszczyźnie życia zawodowego. Ich liczne kompetencje społeczne przekładają się bowiem na te, które są mile widziane przez pracodawcę.

“Wolontariusze, łącząc pracę ochotniczą ze szkołą oraz rozwijaniem zainteresowań, uczą się gospodarowania własnym czasem”.

Psycholog, terapeuta w trakcie szkolenia – Magdalena Król – przedstawiła dowody, jak        i dlaczego pomoc wolontariacka pozytywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne oraz jak wpływa na kształtowanie umiejętności społecznych. Podzieliła się cennymi wskazówkami ze swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego jako pracownik w zakładzie poprawczym, policji, ośrodku pomocy społecznej:

“Młody człowiek, włączający się w działania wolontaryjne i obserwujący ludzi walczących           o ważne dla siebie sprawy, konfrontuje się z pytaniami o to, co dla niego jest naprawdę ważne, czyli konstruuje swój własny system wartości”. 

Niezwykle ważnym elementem spotkania były warsztaty prowadzone przez Jacka Klimczaka i Magdalenę Król. Dowiedzieliśmy się, że niezbędną kwestią dotyczącą podejmowania działań wolontaryjnych jest umiejętność podziękowania wolontariuszom. Uczestnicy opracowali listę możliwości podziękowania wolontariuszom za ich zaangażowanie, profesjonalizm, bezinteresowną chęć niesienia pomocy poprzez swoje predyspozycje i talenty.

Mamy nadzieję, że spotkanie, które przebiegało w przyjaznej atmosferze, dzięki udziale osób, którym zależy na angażowaniu młodych w działania na rzecz innych, zaszczepiło      w wielu osobach chęć do podjęcia wyzwania i zostania wolontariuszem.

Opublikowano w News