Fundacja "Wypłyń na Głębię"

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM EKSPERCKIE!

Już w piątek, 23 września, odbędzie się SEMINARIUM EKSPERCKIE „Aktualne zagrożenia oraz wyzwania w ramach psychoprofilaktyki i wsparcia dzieci i młodzieży”.

Seminarium eksperckie dotyczyć będzie aktualnych problemów środowisk szkolnych.

Wiodący eksperci z zakresu psychoprofilaktyki, wychowania i edukacji poruszą tematy dotyczące: zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzież, ich kondycji psychicznej po pandemii Covid-19, kryzysu migracyjnego, współczesnej psychoprofilaktyki, w tym wybranych programów profilaktycznych.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nie zabraknie naszej obecności! W ramach seminarium zaprezentujemy nasz program profilaktyczny „Dobry Temat”.

Dwuczęściowe seminarium składać się będzie z wystąpień ekspertów oraz panelu dyskusyjnego.

seminarium eksperckie 1

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zachęcamy do uczestnictwa w transmisji online!

Informacje organizacyjne dotyczące seminarium eksperckiego (w tym informacje dotyczące transmisji online) będą pojawiały się na stronie projektu https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/seminarium-eksperckie/ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku https://fb.me/e/22S7u5YAU

Seminarium jest częścią ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka na miarę”. Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania  i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej online, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Opublikowano w News