Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Program Dobry Temat już w Waszych szkołach!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy wdrażanie programu profilaktyki uniwersalnej „Dobry Temat” dla młodzieży szkolnej (w wieku 14-19 lat) w 50 szkołach ponadpodstawowych na terenie 5 województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Z dumą ogłaszamy, że w latach 2022-2024 programem zostanie objętych bezpłatnie 250 szkół ponadpodstawowych na terenie całej Polski!

Projekt „Dobry Temat 2022” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa              w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego                pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Moduł II. Promocja            i profilaktyka zdrowia psychicznego.

Opublikowano w News