Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco →

Program “Dobry Temat” ubiega się o status programu rekomendowanego

Drodzy Państwo.

Po długotrwałym okresie nauki zdalnej wróciliśmy do zajęć stacjonarnych w szkołach. Jako pracujący z młodzieżą nauczyciele, rodzice i duchowni najlepiej widzicie Państwo jak okres “lockdown’ów” i obostrzeń wpłynął na psychikę młodych ludzi.

Nasza fundacja od ponad roku pracowała nad programem wyposażającym młodzież w narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami czy kryzysami, takimi jak np. pandemia. Od kwietnia do czerwca przeprowadziliśmy także ewaluację naszego programu profilaktycznego, której były prezentowane podczas tegorocznej VIII ogólnopolskiej konferencji dot. uzależnień: https://uzaleznienia2021.pl/.

Wyniki ewaluacji potwierdziły skuteczność naszego programu oraz umożliwą ubieganie się o status tzw. “Programu rekomendawanego” (http://www.programyrekomendowane.pl).

Jeśli w Państwa szkole nie został jeszcz ustalony program wychowawczo profilaktyczny to mamy idealne rozwiązanie, które jest przygotowane do pracy zarówno w szkole, jak i zdalnie, np. w przypadku wystąpienia ewentualnych kolejnych obostrzeń.

Nasz nowy program o nazwie “Dobry Temat – jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi staje system edukacji, związane ze skutkami pandemii koronawirusa. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie pandemia wywołała w stanie psychicznym uczniów. Oprócz treści profilaktycznych, program posiada także narzędzia służące do dokonywania diagnozy problemów wychowawczych w placówce.

“Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się:

  • “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.
  • dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów dostosowanych do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie
  • podręcznik do programu opracowany przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (Dr Wiesław Poleszak)
  • dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz uczniów
  • platforma e-learningowa wraz z aplikacją mobilną, przy pomocy której program będzie przeprowadzany (zarówno w klasie, jak i zdalnie)
  • zaawansowany system informatyczny pozwalający na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych oraz zapoznanie się z wynikami, które pomogą pedagogom w dalszej diagnozie problemów oraz uchwalaniu skutecznego programu wychowawczo-profilaktycznego dla danej placówki (na podstawie przepisów prawa oświatowego – art. 84 ust. 1–3 oraz ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie treści tego maila oraz załącznika do osoby odpowiedzialnej za działania profilaktyczne w Państwa placówce – pedagoga lub psychologa szkolnego. W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem “Dobrego Tematu” oraz włączeniem go do programu wychowawczo-profilaktycznego w Państwa placówce – zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza poniżej:

Będziemy bardzo wdzięczny za pomoc w dotarciu z naszym programem do młodzieży z Państwa placówki.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Pozdrowienia