Fundacja "Wypłyń na Głębię"

Rozpoczęliśmy pilotażowe wdrażanie programu profilaktycznego “Dobry Temat”

Od maja 2020 roku Fundacja “Wypłyń na Głębię” tworzy “Dobry Temat” – pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (15 – 19 lat) w całości oparty o nauczanie zdalne oraz hybrydowe. “Dobry Temat” jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi staje system edukacji, związane z pandemią koronawirusa i zwalczaniem skutków pandemii wśród młodzieży.

Z radością informujemy, że program “Dobry Temat” wszedł w fazę pilotażowego wdrażania w pierwszych 10 wybranych placówkach w całej Polsce. Pilotaż ma na celu ewaluację programu – czyli badanie i rozwijanie jego skuteczności – oraz dostosowanie programu do pełnego wdrożenia w polskich szkołach od nowego roku szkolnego.