Fundacja "Wypłyń na Głębię"

“Rekolekcje Wielkopostne On-line z Katechezą 2.0” – program wydarzenia

Poniżej prezentujemy zarys programu Rekolekcji Wielkopostnych On-line z Katechezą 2.0 z podziałem na dni.

Osoby, które jeszcze nie zapisały się na nasze wydarzenie wielkopostne zachęcamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego poniżej:

Dzień I – “Słowo”

Ze zgiełku i przebodźcowania dnia codziennego wprowadzamy uczestników rekolekcji w ciszę, aby na chwilę zatrzymali się i doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem. Z powodu pandemii i obostrzeń zachęcamy uczestników do spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Rozpoczniemy rekolekcję od Biblii i Słowa Bożego jako nadrzędnej wartości. Pokażemy, że Biblia to Słowo Boże napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.

Zajmiemy się również ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi słów. Zadamy sobie pytania o to, do czego używamy słów na co dzień, zwrócimy uwagę na to jak są ważne oraz na ich potęgę i zdolność do budowania i niszczenia. Ponadto uświadomimy uczestnikom, że Bóg mówi do nas również poprzez innych ludzi.

Pierwszy dzień to również dwa punkty kerygmatu – Miłość Boża oraz grzech. Skupimy się na Bożej Miłości i opowiemy o doświadczeniu grzechu. 

Dzień II – “Twórczość”

W drugim dniu będziemy rozwijać myśl Jana Pawła II o tym jak ważna w życiu jest twórczość. Bóg jest Stwórcą, a człowiek jest stworzony na Jego obraz. Człowiek jest twórczy. Przypomnimy uczestnikom, że Bóg nas kocha i chce, abyśmy byli twórczy w tym co robimy, abyśmy byli przedłużeniem dzieła stworzenia. W tym kontekście nawiążemy do elementów codzienności życia młodzieży – na przykład kultury hip-hopowej, mądrości w odbiorze słów wypowiadanych przez idoli oraz w Internecie, odpowiedzialności za nie. W ramach drugiego dnia zauważymy, że Bóg obdarza nas wieloma talentami, możemy z nimi robić co chcemy, zaś kiedy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu, może On dotknąć tego czym wcześniej czyniliśmy zło i sprawić, że przy użyciu tego samego narzędzia możemy czynić dobro. W drugim dniu rekolekcji przekierujemy również uwagę uczestników na 3 i 4 punkt kerygmatu, czyli zbawienie w Jezusie, wiara i nawrócenie. Dlatego konkluzją tego spotkania będzie myśl, że nawet nasza największa pasja nie dotknie nas tak głęboko jak Jezus. Tylko w Nim jest nasze zbawienie, tylko On ma dostęp do pewnych obszarów.

Dzień III – “Wspólnota”

Trzeci dzień to swoiste “call to action” – czyli wezwanie do działania młodych ludzi. Pragniemy pokazać młodzieży, że Wiara nie polega na tym, że jesteś żyjącymi „trupami”, które nic nie mogą zrobić. Wiara otwiera nas na relacje ze Stwórcą, który chce, abyśmy czynili piękne dzieła na Bożą chwałę – szczególnie w środowisku, w którym żyjemy na co dzień. Daje nam przykazania, czyli swoje obietnice, aby nasze życie było wspaniałe. Relacja z Bogiem to przygoda życia, a kiedy Go poznamy to zapragniemy dzielić się Nim z innymi, którzy nas otaczają. Bóg daje swoim uczniom swojego Ducha, aby szli i owoc przynosili. Daje im również innych ludzi, z którymi mogą budować wspólnotę – Kościół – i korzystać z sakramentów. Trzeci dzień oprzemy na 5 i 6 punkcie kerygmatu, czyli Duchu Świętym i wspólnocie.

W ramach interaktywnego udziału, każdy z uczestników rekolekcji będzie pracował nad swoim “listem do Boga”, codziennie skupiając się na omawianych częściach Kerygmatu. Prowadzący rekolekcje on-line przeprowadzi młodzież przez to zadanie zadając poszczególny rozdział na konkretny dzień. List jest anonimowy, pisany za pośrednictwem narzędzia on-line zaimplementowanego do strony z materiałami wideo. Ma on charakter introspektywny i służy młodemu człowiekowi za motywację do autorefleksji i przemyślenia omawianych tematów oraz nawiązania głębszej relacji z Bogiem.

Podsumowanie

Z powodu pandemii i obostrzeń zachęcamy uczestników do spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Słowo Boże jest żywe, poprzez nie Bóg komunikuje się z nami. Pragniemy uświadomić młodych, że w swojej wierze mogą być kreatywny i twórczy, a Bóg chce, aby byli szczęśliwi i robili to co kochają na Jego chwałę. Są przykazania, zasady postępowania, to jego drogowskazy na drodze życia prowadzącej do Niego. To obietnice Boże, żeby nie odcinać się od Boga. Bóg dał nam swój Kościół i sakramenty, aby budować nas jako wspólnotę, aby budować naszą relację ze sobą i z Nim

Myślą przewodnią Rekolekcji jest “Ty jesteś przedłużeniem dzieła stworzenia. Bądź twórczy i czyń na Bożą chwałę piękne dzieła w ramach swojej codziennej Wspólnoty”

Wszystkie powyższe zagadnienia omówimy wraz z zaproszonymi, ciekawymi gośćmi, między innymi: Księdzem Jakubem Bartczakiem czy ojcem Teofilem Niewińskim, który będzie łączył się z nami aż z Ziemi Świętej.

Dodatkowe informacje techniczne:
1) Rekolekcje odbęda się w dniach 22-24 marca
2) Materiały będą do odtworzenia również po tych dniach, w dogodnym czasie (będą dostępne do Świąt Wielkanocnych)
2) Czas jednego dnia (jednego odcinka wideo): ok 40 minut, dopasowany do godziny lekcyjnej
3) Rekolekcje będą dostępne na stronie www.katechezadwazero.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.