Fundacja "Wypłyń na Głębię"

“Dobra Opcja” – finał pilotażowej edycji nowego programu profilaktycznego

Wspólnie z władzami miasta Opole mieliśmy okazję przetestować nowy format tworzonego przez nas projektu profilaktycznego pn. “Dobra Opcja”.

Wierzymy, że można (i trzeba) przeciwdziałać uzależnieniom także podczas wprowadzonej nauki zdalnej.

Do współpracy zaprosiliśmy Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Opolu . To uczniowie tej szkoły uczestniczyli w naszym wydarzeniu on-line.

Analiza otrzymanych od uczniów tej placówki 167 ankiet potwierdza skuteczność projektu. Spośród 167 ankiet, 47% (79 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem, że “Dzięki uczestnictwu w zajęciach mojamotywacja do rozwoju pasji i zainteresowań wzrosła.” Spośród 167 ankiet, 46% (78 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem, że “Zajęcia zmotywowały mnie do poszukiwania swoich pasji”

Zadanie publiczne “Dobra Opcja w Opolu 2020” jest finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Opole w ramach konkursu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii).